אני אשמח להתחיל דיון, מה מתוך הניסיון האישי שלך המשמעות של להיות מכשפ/ה?
אני מאוד מתחילה וזה מעניין אותי לשמוע את ההרגשות שלכם והניסיון שלכם, על המשמעות והמטרות שלכם, ואיך התחלתם.